Reglas de posteo
[mod] cannot go to bed
wlfmod
Traducido por mullu


REGLAS DE POSTEO


1. Ya has elegido los personajes en los que quieres enfocarte durante este Women Love Fest, ¡así que ve y empieza a publicar en tu lj / blog / tumblr / lo que sea! Puedes publicar cualquier cosa: fics, meta, gráficos, fanmixes, citas, etc. Nuestra meta es que cada quien publique una entrada al día, por siete días, acerca de cada uno de los personajes que eligió, pero si decides hacer más o menos que eso, sigues siendo bienvenida a la fiesta.

Nota: no publiques ninguna entrada en esta comunidad womenlovefestsolo es una base de datos. Publícalo todo en tu página personal y déjanos un comentario en la entrada de tu personaje.

Hemos recibido tantos pedidos que no podemos dejar que la gente publique en la comunidad (¡tendríamos por lo menos cien entradas al día!). Si quieres recibir notificaciones de las actualizaciones, te recomendamos seguir (tracking) los comentarios en las entradas de los personajes sobre los que quieres leer. De ese modo todos podrán leer cosas que les interesen y nadie será spameado con actualizaciones de fandoms de los que nunca ha oído.

Si no has pedido un personaje, no te preocupes, ¡solo únete a la diversióneres libre de participar. Sin embargo, no agregaremos nuevos personajes hasta fines de septiembre, así que si tu dama no está aquí, lamentablemente tendrás que esperar.2. Cuando hayas publicado en tu página, ven aquí, elige a tu personaje en la lista de tags y comenta en su entrada con un enlace a tu publicación. El comentario debería verse así:

Categoría, enlace, título de la publicación, autor* (idioma).
[Cualquier otra cosa que quieras agregar… mejor no lo hagas.]

* Si estás publicando desde fuera de livejournal y no tienes cuenta, deja el enlace a ti blog/tumblr/etc. Si estás publicando desde una cuenta de livejournal, solo deja tu nombre de usuario (sin html, solo el nombre).
 
Categorías disponibles: Fic (rating), Meta, Fanmix, Graphic, Random. Si tu publicación es solo gráfica o musical y no contiene texto, menciona el idioma de todos modos, para que la gente en la comunidad sepa en qué idiomas puede comentarla.
 
Por favor, recuerda que aunque nos enfoquemos en los personajes femeninos, estos también pueden ser vistos a través de sus relaciones con otros personajes (tanto románticas como platónicas). Por ejemplo: publicar fic Kara/Lee es perfectamente válido, siempre que el fic se enfoque en Kara y no en Lee o en su relación.


EJEMPLOS:

Fic (NC-17), http://multifandom-pl.livejournal.com/519738.html#cutid1, Pamiętać, upupa-epops (Polish)
[Spoilers de TVD 2x16, Caroline/Damon]

Meta, http://chocolaticida.livejournal.com/400094.html, L
as chicas pierden demasiado tiempo pidiendo disculpas #1, chocolaticida (Spanish)
[Darcy de Thor y River Song]

Fanmix,
http://sa-da-ko.livejournal.com/76787.html#cutid1 , Dym i kurz, sa-da-ko (English and Polish)

Graphic,
http://illsinganyway.tumblr.com/post/7615639473/top-50-ladies-off-the-telly-sansa-stark-game-of , Maybe he'll give me yours, illsinganyway.tumblr.com (English)

Random,
http://illsinganyway.tumblr.com/post/8394540673/alectrevelyans-i-should-wear-the-armor-and , Armor and gown, illsinganyway.tumblr.com (English)
[Un gif y una cita]

Nota: ¡No uses html en tus enlaces en los comentarios!
Puede que no se vea tan bonito, pero hará nuestro trabajo mucho más sencillo a la hora de actualizar los masterposts.
 
 
3. El Women Love Fest tendrá lugar entre el 9 y el 16 de septiembre, pero si empiezas tarde, siéntete en libertad de dejar enlaces a tus publicaciones de todas maneras. Por favor, no dejes nuevos comentarios entre el 19 y 30 de septiembre! ¡Es cuando haremos los masterposts! Más información acerca de los masterposts: aquí. En octubre estaremos empezando de nuevo y para entonces tendremos que encontrar alguna manera de que la comunidad funcione entre Love Fests. Porque queremos más Love Fests, ¿verdad?
 
 
4. ¡Diviértete y reparte amor !

Jak postujemy
[mod] cannot go to bed
wlfmod
This post was translated by idrilka

JAK POSTUJEMY

1. Skoro wybraliście już postacie, którymi chcielibyście się zająć podczas naszej akcji „Kochamy kobiety, których nienawidzi fandom”, możecie teraz zacząć postować na swoim lju/blogu, tumblerze/gdzie Wam się tylko zamarzy. Macie całkowitą dowolność co do tego, co możecie postować: fiki, mety, grafiki, fanmixy, cytaty i tak dalej. Podstawowym celem jest to, by każdy z Was przez siedem dni zamieścił jeden wpis poświęcony wybranej przez Was kobiecie, ale nawet jeśli nie dacie rady postować regularnie przez siedem dni, również możecie przyłączyć się do naszej akcji. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie też zamieszczać więcej wpisów.

Jedna uwaga: nie zamieszczajcie żadnych wpisów na tej community. womenlovefest to tylko baza danych. Wszystkie wpisy zamieszczajcie na Waszych prywatnych blogach, a później zalinkujcie do nich w komentarzach pod masterpostem poświęconym wybranej przez Was postaci.

Biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń, gdyby ludzie zaczęli zamieszczać swoje wpisy na community, codziennie przybywałoby ponad sto postów! Jeśli chcecie mieć na oku wybrane postaci i być na bieżąco z kolejnymi wpisami, polecamy śledzenie masterpostów wybranych przez Was postaci. W ten sposób wszyscy będą mogli czytać o tych kobietach, które ich interesują i jednocześnie nie zostaną zaspamowani wpisami dotyczącymi tych, o których wcześniej nawet nie słyszeli.

Jeśli nie zdążyliście zdeklarować się w tym poście, nic nie szkodzi! Postujcie śmiało, tak czy inaczej! Jeśli tylko wybrana przez Was postać ma swój post na womenlovefest, to wszystko jest w porządku. Chciałybyśmy w tym miejscu zaznaczyć, że nie będziemy dodawać już żadnych nowych postaci aż do końca września, więc jeśli wybranej przez Was kobiety nie ma na liście postaci (wszystkie można zobaczyć w tagach), niestety będziecie musieli poczekać na następną edycję.

2. Kiedy już zamieścicie wpis na Waszym blogu, zajrzyjcie tutaj, wybierzcie swoją postać z listy i dodajcie komentarz z linkiem pod jej master postem. Wasz komentarz powinien wyglądać tak:

Kategoria, link, tytuł postu, autor* (język).
[Ewentualne dodatkowe dopiski — tę część postu możecie spokojnie pominąć, jeśli nie macie nic do dodania.]


* Jeśli zamieszczacie wpis nie na lju, a gdzie indziej, podrzućcie nam link do Waszego bloga/tumblera itd. Jeśli zamieszczacie wpis na lju, wpiszcie tam swoje username (bez tagów html, tylko samo username!)

Dostępne kategorie to: Fic (rating), Meta, Fanmix, Graphic, Random. Jeśli Wasz wpis zawiera jedynie grafikę albo muzykę i nie ma tam ani jednego słowa, prosimy, żebyście i tak wpisali język, żeby ludzie wiedzieli, w jakim języku mogą pisać komentarze.

Prosimy, pamiętajcie, że pomimo iż skupiamy się tutaj na postaciach żeńskich, można też o nich pisać w kontekście ich relacji z innymi postaciami (mogą to być zarówno relacje romantyczne, jak i stricte platoniczne). Na przykład: w ramach akcji można jak najbardziej zamieścić fik o pairingu Kara/Lee, pod warunkiem, że fik skupia się na Karze, a nie na Lee bądź ich związku.


PRZYKŁADY:
Fic (NC-17), http://multifandom-pl.livejournal.com/519738.html#cutid1 , Pamiętać, upupa-epops (Polish)
[Spoilery do TVD 2x16, Caroline/Damon, wzmianki o przemocy seksualnej i przemocy wobec kobiet]

Meta, http://upupa-epops.livejournal.com/77258.html , 10 kluczowych scen, upupa-epops (Polish)
[Spoilery do TVD 2x11]

Fanmix, http://sa-da-ko.livejournal.com/76787.html#cutid1 , Dym i kurz, sa-da-ko (English and Polish)

Graphic, http://illsinganyway.tumblr.com/post/7615639473/top-50-ladies-off-the-telly-sansa-stark-game-of , Maybe he'll give me yours, illsinganyway.tumblr.com (English)

Random, http://illsinganyway.tumblr.com/post/8394540673/alectrevelyans-i-should-wear-the-armor-and , Armor and gown, illsinganyway.tumblr.com (English)
[Obrazek i cytat]

Uwaga: Nie używajcie w komentarzach z linkami żadnego kodowania html! Komentarze może i nie będą wyglądać zbyt ładnie, ale znacznie ułatwi nam to późniejsze tworzenie masterlist.

3. Akcja „Kochamy kobiety, których nienawidzi fandom” potrwa od dziewiątego do szesnastego września, ale jeśli się spóźnicie i tak zachęcamy Was do zalinkowania do Waszych wpisów w komentarzach nawet w późniejszym terminie. Prosimy tylko, żeby nie zamieszczać nowych komentarzy od dziewiętnastego do trzydziestego września! Wtedy będziemy tworzyć masterposty! Więcej informacji na temat masterpostów: tutaj. W październiku community na nowo otworzy swe podwoje, a do tego czasu podejmiemy już decyzję w kwestii tego, jak będzie ona działać pomiędzy kolejnymi odsłonami akcji. Bo przecież chcemy, żeby była więcej niż jedna, prawda?

4. Bawcie się dobrze i dokochajcie niekochane kobiety!

Posting Rules!
[mod] cannot go to bed
wlfmod
POSTING RULES

1. You've already chosen the characters you wish to focus on during this Women Love Fest, so go ahead and start posting things on your journal / blog / tumblr etc! You can post anything: fics, metas, graphics, fanmixes, quotes and so on. Our goal is for everyone to post one entry a day for seven days on every character they chose, but if you decide to do less or more, you're also welcome to join our fest.

Note: do not post any entries on this community. womenlovefest is just a database. Post everything on your personal blog and drop us a comment in a your character's masterpost.

We've recieved so many claims that we can't have people posting entries on the community ― we would have at least a hundred new entries a day! If you want to receive notifications on updates, we recommend tracking comments in masterposts of the characters you want to read about. That way everybody will be able to read interesting things and nobody will be spammed with updates on fandoms they've never heard about.

If you haven't claimed a character in the old claim post, don't worry, just join the fun! As long as the character you want to write about has an entry on womenlovefest, you're free to participate. However, we won't be adding any new characters till the end of September, so if your lady is not here, unfortunately you'll have to wait.

2. When you've made your post on your blog, come here, choose your character from the list and comment her masterpost with a link. This is how the comment should look like:

Category, link, post title, author* (language).
[Everything else you'd like to add - you can just skip it.]


* If you are posting from anything else than a livejournal account, give us a link to your blog / tumblr etc. If you are posting from a livejournal account, just give your username (no html tags, simply username!)

Categories available: Fic (rating), Meta, Fanmix, Graphic, Random. If you're posting something that is purely graphic or music and therefore your post contains nothing written, mention the language anyway, so that the people browsing the community would know which languages they can use when commenting.

Please remember that even though we focus on the female characters, they can also be considered in light of their relationships with other characters (romantic as well as platonic). For example: posting Kara/Lee fic is entirely okay, if the main focus of the fic is on Kara, and not Lee or their relationship.


EXAMPLES:

Fic (NC-17), http://multifandom-pl.livejournal.com/519738.html#cutid1 , Pamiętać, upupa-epops (Polish)
[Spoilery do TVD 2x16, Caroline/Damon, wzmianki o przemocy seksualnej i przemocy wobec kobiet]

Meta, http://upupa-epops.livejournal.com/77258.html , 10 kluczowych scen, upupa-epops (Polish)
[Spoilery do TVD 2x11]

Fanmix, http://sa-da-ko.livejournal.com/76787.html#cutid1 , Dym i kurz, sa-da-ko (English and Polish)

Graphic, http://illsinganyway.tumblr.com/post/7615639473/top-50-ladies-off-the-telly-sansa-stark-game-of , Maybe he'll give me yours, illsinganyway.tumblr.com (English)

Random, http://illsinganyway.tumblr.com/post/8394540673/alectrevelyans-i-should-wear-the-armor-and , Armor and gown, illsinganyway.tumblr.com (English)
[A pic and a quote]

Note: Do not use ani kind of html coding when posting links! It might not look so neat, but will make the job of updating masterposts much easier.

3. The Women Love Fest lasts from September 9 to September 16, but if you are late, feel free to link your works in comments anyway. Please, don't post any new comments between September 19 and September 30! It's masterpost making time! Further information about masterpost making: here. In October we will open again and by that time we'll have come up with a solution how the community would function between Love Fests. Because we want to have more Love Fests, don't we?

4. Have fun and spread love!

Help & Announcement Post
[mod] cannot go to bed
wlfmod
First, we'd like to thank everyone who offered help. We apologise to those whose comments we didn't answer right away ― by the time we finished setting up a community, it was 3AM for us and we had trouble remembering our own names, let alone knowing what kind of help we needed. But now we have some specific requests and we're looking for volunteers! We also have some announcements to make.

HELP REQUESTS

1. Around 2PM (GMT) we are going to need two or three people who would check all the comments in the old masterpost and see if all the characters claimed there have their own posts on womenlovefest. There are over six hundred comments, so we might've missed someone. covered!

2. Banners, banners, banners! We need endless numbers of banners so we could use any help we can get. Further information: here.

3. Since so far all the mods are Polish and even though we all speak English, it is our second language, we need a native speaker of English to proof-read the rules post as soon as it's written. We just want to make sure that everything is clear and we don't end up like this wizard who mispronounced a vowel and, instead of conjuring a glass of wine, ended up smashed by a huge elephant. Covered!

4. We will be accepting new mods. We hope we are almost done with adding new characters and stuff, but we will need people from all over the world to just be here 24/7 (we would love to be here 24/7, but it turned out that after two days we actually need some sleep; we're getting old :( ) and answer all the questions that might appear. The question post will appear within an hour.

5. We need two or three people who would browse all the tags and make a proper list of all the fandoms we have here, so that we can just copy it and paste into the community's user info as interests. It would be nice if we could have our interests updated within a week, so there's no rush.

6. After the action is finished, there will be some sort of a review post and we will welcome all the suggestions as to how to make the next edition better. Because, let's face it, this whole thing is so awesome we can't help but do it again in a couple of months :).

7. After the action is finished, we are going to need about twenty people (or maybe more ― we'll cross that bridge when we get there) to help us with the character's masterposts. Right now there is just a banner in every post and as the action goes, we'll ask you to link in comments all the works you're posting on your journals / tumblrs / blogs etc (exact rules will be posted, see: point 3). But after September 16th we will want womenlovefest to become a huge, multilingual database of fandom-related stuff considering women. The posts will need to be updated by the people who made them in the first place (so far: akzseinga, idrilka, mlekopijca and upupa_epops), but you can make the lists of links for us just to copy and paste. This is is an example of how we imagine a finished masterpost should look like: example.

8. If there is anything else we're m, now would be a good time to let us know.

ANNOUNCEMENTS

1. Right now we're basically using our own user info as an announcement board. We realize it's a bit sloppy, but in a minute we are going to resume posting entries for characters who don't have them yet, and all announcements are going to disappear, buried under a pile of character posts, since they can't be back-dated. So from now on all the announcements will be crossposted to wlfmod; you can also follow them here, using our mod tag.

2. A squee post was created due to awesomeness overload.Thank you so much for your help. Seeing so many people who want to participate, contribute and show their love for women in various fandoms is one of the most amazing things we've ever experienced. Everything we do, we do in awe, because, seriously... Three days ago we were just having a small, spontanous meme; right now we are basically organizing a huge cultural event. How did this happen?

Awesome Female Character [Awesome Fandom]
[mod] cannot go to bed
wlfmod


WE LOVE THE WOMEN THAT THE FANDOM HATESFics:
example fic number one, rating, author (language)
example fic number two, rating, author (language)
example fic number three, rating, author (language)

Metas:
example meta number one, author (language)
example meta number two, author (language)
example meta number three, author (language)

Fanmixes:
example fanmix number one, author (language)
example fanmix number two, author (language)
example fanmix number three, author (language)

Picspams, icons, banners, graphics:
example picspam number one, author (language)
example picspam number two, author (language)
example picspam number three, author (language)

Random:
example random number one, author (language)
example random number two, author (language)
example random number three, author (language)This is just an example. If you want to help making the masterposts on womenlovefest, drop us a comment here with your email adress. On September 19th we will send you an email with the above pattern and a list of 10 characters from the community for you to prepare. When you are done, send us back an email with .doc or .txt files attached (one character = one file) and we will use them to update the masterposts on womenlovefest. Masterposts updates: September 20th ― Septemper 30th.

We really appreciate any help we can get!

Squee post
[mod] cannot go to bed
wlfmod
We've basically spent the last three days being excited, and we bet we aren't the only ones :). So if you want to express your womenlovefest related joy, just go on, comment here and indulge yourself.

?

Log in